Pieniny
Spływ Dunajcem

Spływ Dunajcem

Będąc w Szczawnicy bez wątpienia nie będziemy się nudzić – to piękne miasto nie tylko pełne jest wspaniałych muzeów i zabytków, znajdziemy tu także liczne szlaki turystyczne oraz baseny i kąpieliska. Jedna z najbardziej godnych polecenia atrakcji jest jednak spływ Dunajcem. Przełom Dunajca jest w końcu zaliczany do najpiękniejszych przełomów w Europie.

Aktualnie trasa spływu ma 15 kilometrów długości oraz 36 metrów spadku rzeki. Organizacją zajmuje się Polskie Towarzystwo Flisaków Pieńskich. Flisacy przewożą turystów na tratwach, zabawiając ich ciekawymi opowieściami i dowcipami. Wśród miejscowych górali krąży wiele legend, które próbują wyjaśnić historię powstania pięknego przełomu, jednakże geneza tego miejsca nie jest do tej pory dokładnie poznana. Powstanie przełomu Dunajca jest przedmiotem sporów wielu naukowców.

Przystań, w której trasa spływu bierze początek, znajduje się w miejscowości Kąty i wybudowana została ona w latach 1975-1976. Znajdują się tutaj liczne pawilony przeznaczone właśnie dla turystów, ale także duży parking oraz budynek socjalny dla flisaków. Wzdłuż drogi do przystani podziwiać można pienińskie obrazy geologiczne, z których każdy został opisany, aby ułatwić turystom jego zrozumienie.

Nie przystań jest tu jednak najważniejsza. Niezapomnianych przeżyć dostarcza bowiem sam spływ, podczas którego podziwiać można wspaniałe widoki – trasa spływu wiedzie poprzez teren Pienińskiego Parku Narodowego. Po prawej stronie mijamy słowacki cypel Upranek, a po lewej – polskiej, widzimy Macelową Górę. Jest ona objęta ścisłym rezerwatem przyrody i nie prowadzi na nią żaden szlak turystyczny. Płynąc mijamy szczyty Cisowca, Zamczyska, Flakow, Rabsztyna, Macelaka, miejscowość Sromowce Średnie, a po stronie słowackiej wioskę Majere.

Na prawym brzegu rzeki zlokalizowana jest wioska Czerwony Klasztor, założona przez kolonistów ze Szwabii i nosząca do 1945 r. nazwę Szwaby Niżne. Przy końcu miejscowości, za starymi drzewami, mieszczą się zabytkowe zabudowania klasztorne Czerwonego Klasztoru. Nie sposób nie zwrócić uwagi na Trzy Korony będące najwyższym szczyt Pienin właściwych.